Djelatnosti projektnog ureda su:

 1. PROJEKTIRANJE ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA
 • Izrada statičkih proračuna
 • Izrada armaturnih nacrta
 • Izrada oplatnih nacrta betona
 1. PROJEKTIRANJE ČELIČNIH KONSTRUKCIJA
 • Izrada statičkih proračuna
 • Izrada radioničkih nacrta
 1. PROJEKTIRANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA
 • Izrada statičkih proračuna
 • Izrada radioničkih nacrta
 1. PROJEKTIRANJE NAKNADNO NAPETIH ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA
 • Izrada statičkih proračuna
 • Izrada radioničkih nacrta
 1. PROJEKTIRANJE MONTAŽNIH ARMIRANOBETONSKIH KONSTRUKCIJA
 • Izrada statičkih proračuna
 • Izrada radioničkih nacrta
 1. PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA NAD IZRADOM KONSTRUKCIJA
 2. VOĐENJE POSLOVA GLAVNOG NADZORNOG INŽENJERA
Close Menu